Välkommen till KMBK

Kallelse Årsmöte

Härmed kallas du till Kållandsö Marina Båtklubb ́s årsmöte 2021!

Med anledning av C-19 situationen och att vi måste förhålla oss till gällande rekommendationer om folksamlingar kommer årsmötet att köras digitalt via Teams 2021-03-01 kl. 19.00. En länk till mötet kommer att öppnas på hemsidan ca 1 timme innan mötet startas! Information kring hur du som medlem ansluter till mötet hittar du nedan.

Hur ansluter jag till mötet?
Anslutningsguide för dator.
Anslutningsguide för mobil enhet.

Motioner som önskas behandlas på årsmötet under § 8 skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 2021-02-15.

Notera att de frågor som kommer upp under övriga frågor inte kommer att tas upp för årsmötesbeslut då denna punkt ligger efter mötet.

Varmt Välkomna! Styrelsen

Arbetshelger:

För 2021 är 17-18 april samt 24-25 april planerade som preliminära arbetshelger. Vi följer kontinuerligt Covid-19 situationen och kommer informera på hemsidan om vi måste göra förändringar i detta då vi ser säkerheten för medlemmarna som högsta prioritet!

 

Klicka här för att komma till Tap Stations Facebooksida. 

 

Välkommen till KMBK, Kållandsö Marina Båtklubb vid Hörviken på Kållandsö Lidköping. Klubben bildades 1981 och har idag över 500 medlemmar vilka disponerar ca 400 båtplatser. I Hörvikens marina finner ni även gästhamn med tankbrygga och Café.

Information Senaste informationen till medlemmar och besökare ni under Nyheter.

Styrelsemöten sker varje månad. Viktiga beslut publiceras här på hemsidan.

Vy just nu över KMBK. Klicka på bilden för att få den större. Uppdatera sidan för att uppdatera bilden.

Skicka in er medlemsinformation Vi ber alla medlemmar att skicka in sin medlemsinformation till föreningen för att enklare kunna hålla kontakten med er. Gå vidare till formuläret här>>>

Klicka här för att räkna ut din premie.