Påminnelse om regler för sjösättningsramp

Påminnelse om regler för digitala nycklar.

Några enkla regler kring sjösättningsrampen, överträdelser av dessa regler gör att KMBK kan återkalla behörighet för det digitala låssystemet.

·         Den digitala nyckeln är personlig och utlåning till andra personer är inte tillåten.

·         Parkering av trailer är inte tillåten på området, trailer parkeras på ängen mitt emot infarten till Marinan.

·         Rampen ska låsas direkt efter användning

·         Sjösättningsrampens maxvikt är 1800 kg.

Ansökan om digital nyckel finns här.