Restaurangen 2023

Restaurangen, Hörvikens Marina 2023

Som ni säkert redan känner till har styrelsen valt att inte teckna nytt hyresavtal med
Tap Station för 2023 och vi vill därför uttrycka ett tack till Morgan med team samt
önska all lycka framöver med kommande satsningar!

Vi har över tid fått mycket feedback från medlemmarna om hur man kan utveckla
marinan ytterligare och vi tror nu att vi har en lösning som kommer att lyfta
anläggningen på ett mycket bra sätt.

Vi vill idag presentera våra nya entreprenörer som skall driva restaurangen på
Hörvikens Marina under 2023:
Olivia och Ossian driver idag Brostugan och har gjort detta under två säsonger på ett
mycket framgångsrikt sätt. Ossian är utbildad kock och köksmästare och Olivia har en
sommelierutbildning med sig. Båda har jobbat flera år i restaurangbranschen i
Göteborg och Skövde. De känner sig nu redo för nästa utmaning och ser Hörviken som
ett bra ställe att utveckla sitt koncept och och fortsätta leverera sin service på.

Deras tankar för restaurangen i Hörviken är en varierad meny med luncher och à la
carte, enklare mat att ta med sig ut i båten och försäljning av basvaror som kan
behövas till båt och camping-gäster. Dessutom arrangerar de gärna trubadurkvällar
och quiz. De vill att ett besök ska kännas familjärt och enkelt med något för alla.

Vi har vid våra möten med Olivia och Ossian sett ett brinnande intresse, stort driv och
goda idéer om hur en fin verksamhet i restaurangen i Hörviken för både boende och
båtägare skulle kunna byggas upp.

Vi kommer redan i höst att påbörja arbetet med att iordningställa lokalerna så att de
passar det nya konceptet och förhoppningen är en nyöppning i början av maj 2023!

Vi hälsar med dessa ord Olivia och Ossian varmt välkomna till Hörviken och Kållandsö

Marina Båtklubb!
Styrelsen