Bad förbjuden!

Det är absolut förbjudet att bada och leka ute vid piren och den flytbrygga som agerar som vågbrytare.
Detta eftersom den ligger mitt i farleden och risk för olyckor är stor.

 

Utesluten medlem!

På förekommen anledning till att båtplatser annonseras ut på Blocket och sociala medier har en medlem uteslutits ur föreningen.
Uthyrning av båtplats är ej tillåtet. All uthyrning av ej använd bryggplats administreras av föreningen.

Om ni inte tänker sjösätta i år, meddela båtplatsansvariga via mail. kmbk.batplats@gmail.com

Skaffa ryckdämpare

Hej alla medlemmar!
Vi har kontrollerat lite förtöjningar nu, och kunde konstatera att flera båtar saknar ryckdämpare mot bryggan.

Det är mycket viktigt att alla båtplatsinnehavare ser till att komplettera med detta omgående om det saknas, då detta avlastar brygginfästningarna.
Ryckdämpare eller förtöjningsfjäder är en billig investering och sparar dyrt underhåll av bryggorna.

Det är upp till varje medlem att ordna detta och vi ser att detta är klart så snart som möjligt!

Sen ber vi samtliga båtplats-ägare att frekvent se över sina förtöjningar fast om inte båten används.
Vi har redan uppmärksammat ett fall där en styrelsemedlem varit tvungen att ordna en medlems båt där förtöjningen var bristfällig.
Risk finns att både den egna båten och intilliggande skadas.

// Styrelsen

Vänerinformation!

Vi har tagit fram det bästa och mest använda sidorna vad det gäller väder och samlat dem på samma ställe.
Klicka på ”Vänerinfo” uppe i menyn.

Om ni har fler förslag på sidor eller information från appar som ni vill ha med på hemsidan, Kontakta mig via mail.

Lågt vattendjup

 

Vi avvaktar att dela ut båtplatser till Er som står i kö då vattendjupet är lågt.

Det behövs göras internförflyttningar först för att anpassa så så många som möjligt kan få plats.

Arbetet pågår med mätning av platser.

Stulen utombordare

Stölder av utombordsmotorer

Stölder av utombordsmotorer är ett stort problem i Sverige. Det stjäls ungefär 2500 motorer om året. Sätter man det i relation till försäljningen av nya utombordsmotorer i Sverige så stjäls ca var femte såld motor.
Det är en hög siffra även i ett internationellt perspektiv. Det är ingen ny företeelse utan det har pågått under lång tid. Stölderna utförs genom organiserad brottslighet. Den fria rörligheten inom EU har underlättat den verksamheten. Men det finns också inhemska tjuvar i mer eller mindre organiserad form som stjäl motorer. Motorstölder var ett problem långt innan EU!

För Svenska Sjös del så står stölder från utombordsmotorbåtar för 60 % av den totala kostnaden av skadorna på dessa. Stölder står för 25 % av den totala skadekostnaden för alla typer av båtar.
Vi har konstaterat att det är ungefär tre gånger högre risk att bli utsatt för stöld om båten inte ligger vid en båtklubb. Då Svenska Sjö har flest båtklubbsanslutna försäkringstagare är vi sannolikt mindre drabbade än andra bolag men vi ser att det stjäls nyare och större motorer.

Hur gör man då för att skydda sig mot stölder?

  1. Upprätthåll eller öka bevakningen i båtklubben. Låt aldrig tekniken helt ersätta ögon och öron, se det som ett komplement. En fördel är om båtklubben är med i Båtsamverkan vilket sker genom samarbete med polisen. Coboats är ny spännade app som underlättar arbetet med Båtsamverkan. Läs mer på coboats.se. För SBU anslutna klubbar finns det mer info på coboats.se/sbu
  2. Motorlås av typ som är godkänd av Stöldskyddsföreningen. Godkänt motorlås försvårar stöld av motorn och är krav enligt försäkringsvillkoren.
  3. Märk motorn med DNA märkning, mikropunkts-märkning eller en kombination av dessa och visa tydligt att motorn är märkt för att minska stöldbegärligheten.
  4. Spårsändare i motorn eller båten ger en möjlighet att spåra den stulna motorn/båten. Ger rabatt på premien.
  5. Lås fast båten med en låskätting av stöldskyddsklass 3. Det minskar risken för att båten och motorn blir stulen.
  6. På vintern: Lämna in motorn för service alternativt förvara den inlåst på annan plats än på båten. Många stölder sker på land och är motorn avmonterad från båten så minskar stöldrisken betydligt.

Fler tips på hur ni i klubben kan förebygga skador hittar du här

Fastlåsning av båt och/eller märkning ger hos Svenska Sjö lägre eller ingen självrisk vid stöld av båt eller motor.

Stöldproblemen är inte någon nyhet. I denna annons i Motorbåtsnytt från 1958 så framför försäkringsbolagen förslag på vad man kan göra för att minska stölder från och av båten. De mesta är fortfarande aktuellt…

temp-stold-utombordare

temp-svenskasjo