Extra Arbetsdag!

Arbetstillfälle under 2019 är:

Bryggor A,B,C          6-7 April               kl. 09:00—15:00

Bryggor D, E, F, G   27-28 April          kl. 09:00—15:00

Extra städdag, för de som missat eller ej kunnat ovan tider.   11 Maj    kl. 09:00—15:00   

Kontakta Hamnkapten Tommy Jonsson, Tel. 070-2618842 eller via e-post: tommy.jonsson@nederman.se

Kan du inte komma när din brygga har arbetshelg, så kan du byta.
Ta kontakt och meddela din bryggfogde.
Korv med bröd samt kaffe bjuder föreningen på i fiket och det serveras runt 12:00

Bryggfogdarna kommer att bära gul väst och orange keps för att vara lätta att hitta.

Ta med handverktyg: stålborste, skrapa och skruvdragare om ni har.
Glöm inte att fråga hamnkapten om liggaren och fyll i den,

Utebliven arbetsdag debiteras med 500 kronor.

Då ses vi och hoppas på en trevlig arbetsdag i solen på
Hörvikens Marina

 

 

Arbete som skall utföras:

 • Städning av hela anläggningen, vägkanter upp till infarten
 • Infartsvägen skall sopas och hela parkeringen
 • Kontroll av cykelkärror. Ev byta däck
 • Kontroll av alla bryggor inkl tank o gästbrygga, åtdragning av bult, farliga spik tas bort och ersätts med trallskruv m.m.
 • Koppla på vatten, kontrollera slangar och vattenvindor på samtliga bryggor.
 • Tvätta, slipa, olja och justera alla utemöbler
 • Smörjning av alla dörrlås
 • Grillplatsen vid parkeringen: städas
 • Ny grillplats vid vaktstuga justeras
 • Se över vakts stugans norra fasad
 • Reparation av vaktstuga Ny panel
 • Rengöring av lampor på bryggor, fastigheten och parkeringen
 • Hängrännor rengöres
 • Linjer på parkering målas
 • Belysning vid sopcontainer och altandäck (solceller)
 • Måla fasader på byggnader
 • Montering skötbord i handikapptoalett
 • Montering av dörrstängare på toalett och duschdörrar samt kolla gångjärn och lås

Arbetshelgerna 2018

Bryggor A,B,C 14-15 April kl 08:30-15:00.
Bryggorna D,E, F, G 28-29 April kl 08:30-15:00.

Kan du inte komma meddela din bryggfogde för byte av helg.

Bryggfogden kommer att bära gul väst och keps.
Ta med hammare och skruvdragare om ni har.

Korv m Bröd, kaffe och bulle serveras runt kl 12:00

Glöm heller inte att fylla i Er att ni varit där.
Utebliven arbetsdag debiteras med 500:-

 

 

 

Arbete som skall utföras:

 • Städning av hela anläggningen, vägkanter upp till avfarten
 • Kontroll av cykelkärror. Ev byta däck
 • Kontroll av alla bryggor inkl tank o gästbrygga, åtdragning av bult, farliga spik tas bort och ersätts med trallskruv m.m.
 • Koppla på vatten, kontrollera slangar och vattenvindor på samtliga bryggor.
 • Tvätta, slipa, olja och justera alla utemöbler
 • Smörjning av alla dörrlås
 • Ta bort vägg och regla upp ny vägg öster sidan Ladan
 • Grillplatsen vid parkeringen: städas
 • Rengöring av lampor på bryggor, fastigheten och parkeringen
 • Måla puben utvändigt
 • Hängrännor rengöres
 • Linjer på parkering målas
 • Belysning vid sop container och altandäck (solceller)
 • Måla vägg vid tvättstugan
 • Måla vägg vid toalettdörrar
 • Ev inbyggnad av uteplats vid pub
 • Ledningsdragning från brygga F till ställplatser för husbilar