Förtöjningsregler KMBK

Förtöjningsregler KMBK

Regler för förtöjning vid samfällighetens bryggor
Den gamla sjömansregeln: ”Förtöj alltid för storm” säger allt du behöver veta om förtöjning. När du förtöjer för storm på KMBK:s bryggor, förvissa dig om att:

  • Att fästpunkterna i båten är väldimensionerade, sitter ordentligt fast och inte nöter på förtöjningslinorna.
  • Att förtöjningslinorna är hela och tillräckligt dimensionerade.
  • Att du arrangerat lämplig ryckdämpning för bryggfästen och skyddat linorna mot nötning vid halkipar och brytpunkter.
  • Att båten är riktigt avfendrad mot grannbåtar.
  • Klarar förändringar i vattenståndet.

Läs hela dokumentet här.