Information från Polisen

Nu slår vi ihop informationen gällande Grannsamverkan & Båtsamverkan

Från och med detta informationsblad så kommer informationen gällande Grannsamverkan och Båtsamverkan vara ett och samma informationsblad.
Vi ser klara fördelar med att ha en gemensam information gällande vårt brottsförebyggande arbete.

Läs mer om Båtstölder – Informationsblad 1 2018