Nya regler för sjötrafiken på Göta kanal

Från och med den 1 mars gäller nya, tydligare regler för sjötrafiken längs hela Göta kanal mellan Mem och Sjötorp.

Göta kanal är en av landets största turistmål och har årligen cirka tre miljoner besökare. De nya reglerna påverkar framförallt kanalhållaren, det vill säga kanalbolaget, och sjöfarare, det vill säga alla som färdas på kanalen.

– De tidigare reglerna var för många både okända och svåra att förstå. Av den orsaken har vi utformat regler som är lättare att förstå och följa, genom att bland annat skapa förklarande illustrationer, säger Mats Hörström nautisk handläggare på Transportstyrelsen.

Storleken på fritidsfartyg har ökat under senare år, vilket lett till kritiska möten som äventyrar sjösäkerheten på Göta kanal. Med hjälp av illustrationerna ska det bli lättare både för allmänheten och branschen att göra rätt i framförallt trånga passager. Fartyg och fritidsfartyg med en längd av minst 15 meter bör vara utrustade med AIS, Automatic Identification System, Dessa bör också vara utrustade med VHF, det vill säga kommunikationsradio, och ständigt passa VHF-kanal 16 och 10 under gång.

Reglerna har funktionsanpassats efter branschens önskemål. Det innebär att Transportstyrelsen reglerar vad som ska åstadkommas, men inte hur.

– Vi har haft en god dialog med branschen i utformandet av de nya reglerna för Göta kanal. Vi har hörsammat branschens önskemål om funktionsbaserade regler och vi bedömer att branschen är väldigt nöjda med resultatet, säger Mats Hörström,

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Göta kanal (TSFS 2019:140)

För mer information, kontakta:

Mats Hörström, nautisk handläggare Transportstyrelsen 010-495 33 29

Transportstyrelsens presstjänst 010-495 43 00