Nya regler för sjötrafiken på Göta kanal

Från och med den 1 mars gäller nya, tydligare regler för sjötrafiken längs hela Göta kanal mellan Mem och Sjötorp.

Göta kanal är en av landets största turistmål och har årligen cirka tre miljoner besökare. De nya reglerna påverkar framförallt kanalhållaren, det vill säga kanalbolaget, och sjöfarare, det vill säga alla som färdas på kanalen.

– De tidigare reglerna var för många både okända och svåra att förstå. Av den orsaken har vi utformat regler som är lättare att förstå och följa, genom att bland annat skapa förklarande illustrationer, säger Mats Hörström nautisk handläggare på Transportstyrelsen.

Storleken på fritidsfartyg har ökat under senare år, vilket lett till kritiska möten som äventyrar sjösäkerheten på Göta kanal. Med hjälp av illustrationerna ska det bli lättare både för allmänheten och branschen att göra rätt i framförallt trånga passager. Fartyg och fritidsfartyg med en längd av minst 15 meter bör vara utrustade med AIS, Automatic Identification System, Dessa bör också vara utrustade med VHF, det vill säga kommunikationsradio, och ständigt passa VHF-kanal 16 och 10 under gång.

Reglerna har funktionsanpassats efter branschens önskemål. Det innebär att Transportstyrelsen reglerar vad som ska åstadkommas, men inte hur.

– Vi har haft en god dialog med branschen i utformandet av de nya reglerna för Göta kanal. Vi har hörsammat branschens önskemål om funktionsbaserade regler och vi bedömer att branschen är väldigt nöjda med resultatet, säger Mats Hörström,

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Göta kanal (TSFS 2019:140)

För mer information, kontakta:

Mats Hörström, nautisk handläggare Transportstyrelsen 010-495 33 29

Transportstyrelsens presstjänst 010-495 43 00

Förtöjningsregler KMBK

Förtöjningsregler KMBK

Regler för förtöjning vid samfällighetens bryggor
Den gamla sjömansregeln: ”Förtöj alltid för storm” säger allt du behöver veta om förtöjning. När du förtöjer för storm på KMBK:s bryggor, förvissa dig om att:

 • Att fästpunkterna i båten är väldimensionerade, sitter ordentligt fast och inte nöter på förtöjningslinorna.
 • Att förtöjningslinorna är hela och tillräckligt dimensionerade.
 • Att du arrangerat lämplig ryckdämpning för bryggfästen och skyddat linorna mot nötning vid halkipar och brytpunkter.
 • Att båten är riktigt avfendrad mot grannbåtar.
 • Klarar förändringar i vattenståndet.

Läs hela dokumentet här.

KMBK arbetshelger 2020

Inställda Arbetsdagar 2020

Vårens arbetsdagar ställs tyvärr in pga Coronavirus.
Vi ställer in vårens arbete helt och hamnkaptenen kommer med hjälp av bryggfogdar att lösa det mest akuta i år.

Eventuellt återkommer vi med om det är behov av arbetshelger i höst.
Vid frågor kontakta i första hand hamnkaptenen via mail alternativt telefon.

 

Anmälan sker till bryggfogdar vid ankomst. Utebliven arbetsdag debiteras med 600 kr.

Vid senare ankomst än kl. 9:00 eller hemgång innan kl. 15:00 utan giltigt skäl, debiteras 100 kr/timme. (Är man klar med sina för dagen tilldelade arbetsuppgifter tillåts tidigare hemgång)

Tala gärna om när ni kommer vad ni vill göra och är duktiga på, t. ex. snickra och måla.

Oöm klädsel.

Som vanligt serveras korv med bröd

ARBETSUPPGIFTER

 •  Bygga om altangolvet utanför restaurangen.
 •  Bygga en brygga nedanför altanen.
 •  Bygga tak över bränslepumpar.
 •  Rödfärga varvslokalen.
 •  Måla linjer på parkering.
 •  Översyn av kärror.
 •  Röja runt parkeringen.
 •  Röja runt piren.
 •  Fylla på makadam mellan parkering och bryggor.
 •  Rätta till rampen och fylla på makadam runt om.
 •  Laga bryggor.
 •  Tvätta lampor på bryggor.
 •  Slipa och olja in utemöblerna.
 •  Div. målning av byggnader.
 •  Bygga väggar runt latrintömning för husbilar.
 •  Göra i ordning gamla hamnkontoret.
 •  Städa förrådet.
 •  Snygga till sandlådan och området runt denna.
 •  Flytta el- o telestolpar som ligger upplagda vid norra änden av parkeringen, för att göra parkeringsplatser där.
 •  Justera rampen till F-bryggan.
 •  Kontrollera lampor på byggnader.
 •  Montera förtöjningsringar och tampar på tankbryggan.
 •  Städa toaletter och vaktstugan.
 •  Göra i ordning parkeringsplatser utanför varvslokalen.
 •  Montera belysning vid altandäcket.
 •  Snickra ihop bänkar och bord.
 •  Ta bort el- och vattenstolpen på vågbrytaren för placering på en annan brygga.

Båtrelaterade stölder

Statistik – båt- och båtmotorstölder
Årets första nio månader visar att vi i västra Skaraborg är väldigt förskonade från stölder av båtoch
båtmotorer. Det är ändå viktigt att vi fortsätter vara aktiva i vårt brottsförebyggande arbete
genom att:
 Tillsammans ser om varandras båtar.
 Är mer uppmärksam på vilka som rör sig i området.
 Pratar med okända och noterar registreringsnummer.
 Bryr sig om sin båtgranne.
Nedan tabell visar antal anmälda båt- och båtmotorstölder för 2015 – 2019 för månaderna januari
– september, för samtliga kommuner i västra Skaraborg (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping,
Skara, Vara) . Statistiken är hämtad 2019-10-04.

Håll uppsyn

En natt i veckan som gick kom det en bil. Nattvakten gick ut och lyste med ficklampor. Tog registreringsnummer och det visade sig att bilen var stulen i Lidköping tidigare på dagen.