Skaffa ryckdämpare

Hej alla medlemmar!
Vi har kontrollerat lite förtöjningar nu, och kunde konstatera att flera båtar saknar ryckdämpare mot bryggan.

Det är mycket viktigt att alla båtplatsinnehavare ser till att komplettera med detta omgående om det saknas, då detta avlastar brygginfästningarna.
Ryckdämpare eller förtöjningsfjäder är en billig investering och sparar dyrt underhåll av bryggorna.

Det är upp till varje medlem att ordna detta och vi ser att detta är klart så snart som möjligt!

Sen ber vi samtliga båtplats-ägare att frekvent se över sina förtöjningar fast om inte båten används.
Vi har redan uppmärksammat ett fall där en styrelsemedlem varit tvungen att ordna en medlems båt där förtöjningen var bristfällig.
Risk finns att både den egna båten och intilliggande skadas.

// Styrelsen