Utesluten medlem!

På förekommen anledning till att båtplatser annonseras ut på Blocket och sociala medier har en medlem uteslutits ur föreningen.
Uthyrning av båtplats är ej tillåtet. All uthyrning av ej använd bryggplats administreras av föreningen.

Om ni inte tänker sjösätta i år, meddela båtplatsansvariga via mail. kmbk.batplats@gmail.com