Gå med i Båtsamverkan KMBK

Vi vill ha in personer som har båtplats och är medlemmar i KMBK till nedan FB-grupp.

Instruktioner för att gå med:

 1. Logga in på ert Facebook konto och sök på kontaktman Kmbk på FB och skicka vänförfrågan så kommer ni att läggas till i gruppen.
 2. Bekräfta ert namn tillsammans med ert medlemsnummer till Tommy’s e-post: tommy.granberg@strangbetong.se
 3. Den som sänder en förfrågan kommer efter koll att personen är medlem läggas  att läggas in av mig och Helen.

Denna grupp är en sluten grupp för oss där vi kan samverka om information som kan beröra misstanke om förberedelse till brott samt i övrigt sådant som berör säkerhet i hamnen. Jag och Helen kommer att få information från en grupp som polisen håller i och vi lägger då ut det som verkar vara av intresse för vår grupp att få tillgång till.

Om vi ser misstänkta aktiviteter el händelser kan vi lägga in detta i Polisens grupp så den sprids vidare.

Syftet är:

 • Genom samarbete och samverkan kan stölder förebyggas. Båtsamverkan KMBK är ett nätverk mellan olika personer som har båtplats i KMBK och en metod för att förebygga stölder. Viktigt är att huvudsyftet är att hjälpa de myndigheter som är satta att beivra brott i samhället- vara det extra ögat och tipsaren.
 • AKUTA ärenden ringer man 112 POLISEN
 • Tips ringer man 114 14 POLISEN

 

(OBS! Eftersom polisen idag har kontaktcenter så måste ni själva avgöra lite om det är viktigt att tipset kommer fram till  Polisen Lidköping polisen med en gång – annars kan ditt tips bli liggande med fördröjning hos någon som kanske inte är i tjänst. Alltså viktigt – be att få prata med lokal polis direkt.

 

Att man hjälps åt så att ingen hänger ut någon på felaktigt sätt utan det förs en saklig diskussion på sidan.

 • På sidan skriver man relevanta iakttagelser -INGET ANNAT!
 • Åldergräns för att få vara med 18 år.
 • Information på sidan får inte kopieras för andra facebooksidor eller liknande utan admins godkännande.
 • Båtsamverkan KMBK är för de som har anknytning till hamnen eller har annan för gruppen viktig information.
 • Sidan skall hålla en nivå där man inte hänger ut andra utan hålla ” god ton”.
 • Uppfylla de kriterier som står på polisens sidor i sociala medier

 

Det finns olika sätt att snabbt kommunicera idag i gruppen.

Genom detta så hoppas vi kunna bryta den negativa brottstrend som skett med stölder från/ur/av båtar.

 

Den som har frågor om gruppen får gärna kontakta mig!

Med vänlig hälsning, Tommy Granberg