Anslutningskablar

Vi har under den senaste veckan märkt av att det används mycket ström på vår Marina. Säkringar har löst ut titt som tätt.

Vi ber er därför se över ert behov.

Överväg om varmvattenberedaren måste vara ansluten jämt!
Använd inte elfläktar för uppvärmning!
Annan onödig utrustning igång.
Måste du ha kabeln i?
Har du rätt dimension på kabel?
Se över laddare och vv- beredare och byt till modernare grejer som drar mindre ström.
Se över anslutningskablar etc för elsäkerheten generellt!

Under högsäsong och många på bryggan klarar inte elnätet dessa stora strömuttag.