Skyddsföreskrifter

Båtbotten rengöring/slipning

All form av slipning eller tvättning av båtbottnar får ej ske på marinans område utan godkännande av hamnkapten.
Detta då allt restmaterial måste tas omhand på korrekt sätt.