Funktionärer

Medlemsservice/Administratör, Carina Johansson

E-post för administrativa frågor
E-post för frågor angående båtplats 


Hamnkapten, Magnus Holm
E-post
För akuta frågor: 0709-65 03 65


Hamnkran, Claes Mellgren
Tel. 0706-66 73 65


Om du upptäcker något fel på din brygga kontakta nedan ansvariga beroende på vilken brygga det gäller.

Bryggfogde A, Tore Torstensson
Tel. 0702-30 02 89


Bryggfogde B, Sven-Erik Karlsson
Tel. 


Bryggfogde C, Claes Varenius
Tel. 0708-80 87 73


Bryggfogde D, Stefan Gerner
Tel. 0733-96 60 02


Bryggfogde E, Emil Kristoffersson
Tel. 0702-16 59 97


Bryggfogde F, Anders Hultman
Tel. 0510-675 41


Bryggfogde G, Bengt-Åke Lönn
Tel. 0706-226192