Båtsamverkan

För alla KMBK’s medlemmar finns nu en Facebook grupp där vi kan förebygga stölder.

Instruktioner för att gå med:
Gå vidare till ”Gå med i båtsamverkan” och läs igenom informationen.


Tips och råd

Skydda dig mot båtstölder

I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar. Du som är båtägare kan förebygga inbrott i båten och stöld på flera sätt.

Till exempel genom att använd ett godkänt lås, fotografera och märka båten och båtmotorn. Följ gärna Polisen Båtsamverkan i sociala medier som Facebook för uppdaterad information om aktuella stölder.


Samarbete förhindrar brott

Med bra samarbete och samverkan kan vi komma långt i det brottsförebyg- gande arbetet och samtidigt försvåra för tjuvarna. Med hjälp av engagerade båtägare kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Det har visat sig effek- tivt att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer.

Båtsamverkan innebär att inte bara se efter sin egen båt utan även grannens. Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten, och skapar samtidigt en social gemenskap som utgör en bra grund för andra aktivitter.

I ett område med bra kontakt mellan båtägarna utvecklas möjligheter att före- bygga brott. När någon planerar att resa bort blir det mer naturligt att informe- om vem som ska kontaktas om något skulle hända.

Råd för att förhindra stölder ur eller av din båt:

 • Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag runt om i Sverige utför detta. Ristar du in en märkning själv så är ett personnum- mer bättre än ett namn.
 • Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.
 • Se till att båten sitter väl förankrad med en klass 3-kätting i bryggan.
 • Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt.
 • Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.
 • Försök att ”tänka som en tjuv” – hitta de svaga länkarna och förebygg där.

Tjuvarna passar ofta på i början och i slutet av säsongen när färre
människor rör sig i anslutning till båtarna. Det är främst fritidshusområden och uppställningsplatser för båtar som drabbas. Tjuvarna tar helst 4-taktsmotorer.


Se efter varandras båtar

Om du lämnar båten en längre tid kan du be någon om hjälp med att ha uppsyn över din båt. Du kan be om hjälp med att:

 • se till att lamporna tänds vid olika tider.
 • hålla båten ren och snygg från fågelspill.
 • fälla ner eller öppna kapellet då och då.
 • hänga ut en handduk eller dylikt.
 • ösa båten regelbundet.
 • försöka få din båt att se ”bebodd” ut.

Kontakta Polisen vid misstanke

Har du misstankar om att en stöld är på gång eller gör du iakttagelser av personer och fordon som uppträder misstänkt ska du kontakta Polisen. Var uppmärksam på personer som rör sig i området utan synbara ärenden.

Du är alltid välkommen att ringa Polisen om du misstänker brott. Vår uppgift är inte bara att utreda brott, utan också att förebygga och förhindra brott.

I din kontakt med Polisen är det bra om du kan ange:

 • Exakta tidpunkter för dina iakttagelser.
 • Bilar och fordon – skriv upp registreringsnummer, fabrikat, färg, andra kännetecken som dekaler eller trasiga ljus och var fordonet försvann.
 • Personer – tänk på antal, kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg, klädsel, glasögon, skäggväxt, väskor/påsar och andra kännetecken.

Båtsamverkan

www.polisen.se

Tillsammans är vi starka och kan förebygga brott!

Ring alltid 112 vid larm eller pågående brott

Ring 114 14 när du vill anmäla brott, tipsa Polisen eller har frågor.