Arbetshelgen

Arbetsdagar 2021

För 2021 är helgerna 4-5 September samt 18-19 September planerade arbetshelger.

Starttiden är kl 09:00 vid Caféet och beräknas pågå till kl 14:00
Vid frågor kontakta i första hand hamnkaptenen via mail alternativt telefon 076-7649342.

I år har vi ingen indelning per brygga.
Korv med bröd samt kaffe bjuder föreningen på i fiket och det serveras runt 12:00.

Bryggfogdarna kommer att bära gul väst och orange keps för att vara lätta att hitta.

Ta med handverktyg: hammare, skruvdragare med bits om ni har.
Glöm inte att skriva in er i liggaren i samband med korvserveringen.

Utebliven arbetsdag debiteras med 500 kronor.

Då ses vi och hoppas på en trevlig arbetsdag i solen på
Hörvikens Marina

Årligt underhåll som skall utföras:

 • Städning av hela anläggningen, vägkanter upp till infarten
 • Infartsvägen skall sopas och hela parkeringen
 • Kontroll av cykelkärror. Ev byta däck
 • Kontroll av alla bryggor inkl tank o gästbrygga, åtdragning av bult, farliga spik tas bort och ersätts med trallskruv m.m.
 • Koppla på vatten, kontrollera slangar och vattenvindor på samtliga bryggor.
 • Tvätta, slipa, olja och justera alla utemöbler
 • Smörjning av alla dörrlås
 • Grillplatsen vid parkeringen: städas
 • Rengöring av lampor på bryggor, fastigheten och parkeringen
 • Hängrännor rengöres
 • Linjer på parkering målas
 • Fler saker kan tillkomma, det bestäms från år till år.