Medlemsinformation

Styrelsemöte
Information om nästa möte finner ni på startsidan. Detta brukar vara i Februari-Mars.

Bli medlem
Önskar du bli medlem i Kållandsö Marina Båtklubb (KMBK), skickar du e-post till kmbk.batplats@gmail.com med namn, personnummer, adress, mobilnummer och den e-postadress som du önskar bli kontaktad på. E-postadressen är viktig eftersom all kontakt och fakturering kommer att ske via den. Sker det förändringar i dina uppgifter är det därför viktigt att du meddelar detta.
Medlemsavgiften är 350 kr per år.

Ansökan om båtplats
Ansökan om båtplats sker också till e-postadressen kmbk.batplats@gmail.com. KMBK tillämpar en båtplatskö där din köplats gäller från det datum båtplatsansvarig fått in fullständiga uppgifter. Mer information finns att läsa under fliken Båtplatser
Köplatsavgiften är 600 kr per år.

Vaktgång
Medlemmar som nyttjar en båtplats på KMBK marina under säsongen ska en gång per år delta i bryggvakten.
Vid vaktgången skall medlem uppdatera sina medlems- och båtuppgifter i pärmen; Medlems- & båtplatsuppgifter.
Vaktlistan för bryggvakten mailas normalt ut till medlemmarna, men finns även på hemsidan. Man använder vaktstugans kod för att logga in.
Utebliven vaktgång debiteras med 1500 kr.
Mer information finns att läsa under fliken Medlem – Vaktlista

Arbetsdag
För att hålla nere kostnaderna för iordningställande av marinan inför båtsäsongen genomför KMBK varje år två arbetshelger för medlemmarna. Minst en arbetsdag är obligatorisk för medlemmar som har ”fast” båtplats. Medlemmar som i tid anmält att de avser vara vilande under säsongen behöver ej delta på arbetsdagen. För medlemmar som hyr båtplats är arbetsdagen frivillig.
KMBK kommer att bjuda på korv med bröd samt kaffe vid fiket lunchtid. 
Bryggfogdarna kommer att bära gula västar och orange keps för att vara lätta att identifiera.
Efter genomförd arbetsdag är det viktigt att fylla i liggaren för att undvika debitering för utebliven arbetsdag. 
Utebliven arbetsdag debiteras med 600 kr.
Kan du inte komma när din brygga har arbetshelg, så kan du byta. Ta i så fall kontakt med din bryggfogde.
Mer information finns att läsa under fliken Arbetshelgen.

Ekonomi frågor
Har ni som medlem frågor gällande betalningar eller andra ekonomifrågor så var vänlig och kontakta vår ekonomihandläggare på kmbk.ekonomi@gmail.com


Länkar till uppsägning eller överlåtelse av båtplats.
UPPSÄGNING AV BÅTPLATS
ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS INOM FAMILJ
ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS BODELNING