Båtplatser

KMBK båtplatskö

KMBK tillämpar en båtplatskö för de som önskar hyra en båtplats eller köpa en andel för en båtplats i Hörvikens marina. 
För att kunna stå i båtplatskön behöver man vara medlem i KMBK.
Ansökan sker genom att maila till kmbk.batplats@gmail.com. Var vänlig och bifoga information enligt nedan:

  • Information om sökande: Namn, personnummer, adress, mobilnummer och e-postadress (denna är viktig eftersom kontakt med medlemmar sker via e-post).
  • Information om båten: båtmodell samt båtens längd, bredd och djupgående.
  • Samt eventuella önskemål.

All fördelning av båtplatser hanteras av båtplatsansvarig. KMBK ambition är att ha en anpassad fördelning av båtplatserna i förhållande till båtstorleken. Detta gör dels att NI får en avgift som är bättre anpassad till er båtstorlek, men även att KMBK får en jämnare och rättvisare fördelning av båtplatserna i marinan. 

Kostnad för båtplats
Kostnaden för båtplatsen beror huvudsakligen på dess storlek.
För fast båtplats (köpt andel) är kostnaden uppdelad på tre delar – Bryggfonden, bryggplatsavgiften samt depositionen. De första två är årliga avgifter, medan depositionen är ett engångsbelopp som återbetalas när man säger upp båtplatsen. 
Depositionens storlek är beroende av båtplatsens storlek. För 2024 är dessa 15000, 25000 eller 50000 kr. Även de årliga avgifterna är beroende av båtplatsens storlek. Båtplatsansvarig informerar om priser vid ansökan.
Köande medlem som accepterat ”fast” båtplats under säsongen behöver närvara vid både arbetsdagen och bryggvakten.

Uthyrning av båtplats
Uthyrning sker säsongsvis och fördelningen sker normalt januari-mars. Hyresavgiften är beroende av båtplatsens storlek.
Medlem som nyttjar en ”hyresbryggplats” behöver närvara vid bryggvakten och övertar den tiden som gäller för båtplatsen enligt vaktlistan. Information om dessa kommer att skickas ut på både mail och finnas på vår hemsida. Det åligger medlem som hyr att förvissa sig om dessa tider.

Uthyrning av KMBK båtplatser får enbart ske genom båtplatsansvarig i KMBK. 

Medlem med vilande båtplats
Medlemmar med fast båtplats, som inte avser att använda sin båtplats under kommande säsong och önskar vara så kallad ”vilande medlem”, behöver senast 31 december meddela båtplatsansvarig detta på mailadress kmbk.batplats@gmail.com
KMBK kommer därefter att hyra ut båtplatsen under säsongen. 
Skulle det uppstå situationer då ni i ett senare skede inser att ni behöver hyra ut er båtplats, så kan det gå att lösa ändå. Vi kan dock inte garantera att båtplatsen går att hyra ut, vilket gör att ni kommer att få betala full avgift tills båtplatsen är uthyrd samt att ni kan behöva vara med på arbetsdagen och bryggvakten om båtplatsen inte hyrts ut innan dess.
”Vilande medlem” behöver varken vara med på arbetsdagen eller delta under bryggvakten, under förutsättning att beskedet meddelats i tid! 
Observera att KMBK stadgar medger att man kan vara vilande (hyr ut sin bryggplats) under max 5 år.

Medlem med aktiv båtplats
Medlem som avser använda sin båtplats under kommande säsong, behöver delta vid arbetsdagen och vid bryggvakten

KMBK interna byteskö
Medlemmar i KMBK med ”fast” båtplats som önskar byta, exempelvis på grund av en förändring av båtstorlek eller av annan orsak, behöver meddela detta så snart som möjligt till båtplatsansvarig kmbk.batplats@gmail.com. Sker detta senast 31 december, ökar sannolikheten för att hitta en bra lösning.
Undvik framtida spekulation och meddela behovet först när det dyker upp. Vi gör alltid vårt bästa för att lösa uppkomna lägen för våra medlemmar.

Uppsägning och överlåtelse av båtplats
Medlem som önskar säga upp sin båtplats, behöver meddela detta så snart som möjligt till båtplatsansvarig. Fyll i, skriv under och ta en bild på blanketten: 
– UPPSÄGNING AV BÅTPLATS

Maila den till kmbk.batplats@gmail.com. Skicka därefter den underskrivna blanketten till KMBK angivna postadress.
Det underlättar för båtplatsansvarig om ni kan ge oss beskedet senast 31 december. Givetvis kan uppsägning ske vid senare tillfälle, men då kan det dröja innan transaktionen kan slutföras.

Överlåtelse av båtplats inom familj och vid bodelning sker på samma sätt, men nyttja då istället blanketterna nedan:
– ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS INOM FAMILJ
– ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS BODELNING

Fakturering
Normalt sker årsfaktureringen för kommande säsong den 15 januari. Sista betalningsdatum är 15 februari. Transaktioner som sker under andra delar av året faktureras löpande med betalningsdatum 30 dagar senare. Var vänlig och respektera dessa tidpunkter för att undvika förseningsavgifter och minska arbetsbelastningen för styrelsen.