Båtplatser

Båtplatser
För att ställa sig i kön och för att köpa en båtplats ring eller sänd e-post till de personer som är båtplatsansvariga enligt lista för styrelsemedlemmar. Av kontaktansvariga får du ett formulär att fylla i med uppgifter om dig själv och båten du önskar plats för. Vad insatsen är för en båtplats får ni veta av båtplatsansvariga.  Maila Båtplatsansvarig


Uthyrning av båtplatser
Tänker Ni inte använda båtplatsen, måste ni meddela oss om detta senast den 15 mars.

Hyr man plats ansvarar även denna person för vaktgången.

Det går även bra att ange detta vid inbetalning av medlemsavgiften, betala då 425kr + bryggfond så sätter vi platsen vilande för ett år och hyr ut den i andra hand.

All form av uthyrning av 2:a hands båtplatser sköts av båtplatsansvariga i styrelsen. Maila Båtplatsansvarig


Byte till större eller mindre båtplats / Senast 15 mars
Det är viktigt att du som båtplatsägare alltid kontaktar båtplatsansvariga i god tid om du planerar att byta till större eller mindre båt.

Vi försöker alltid att ordna plats men kan aldrig garantera detta. All fördelning sker i mån av tillgängliga platser och det kan innebära att vi inte kan lösa ditt platsbehov.

Uppsägning av båtplats eller överlåtelse.
UPPSÄGNING AV BÅTPLATS
ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS INOM FAMILJ
ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS BODELNING