Ansökan om digital nyckel till Sjösättningsramp

Ansökan om digital nyckel till KMBK sjösättningsramp

Sjösättningsrampen vid Hörvikens Marina är privat och KMBK är en ideel förening utan kommunalt stöd.
KMBK har låst rampen dels pga brist på parkeringsplatser men även pga att rampen kontinuerligt går sönder, vilket bekostas av KMBK medlemmar med fasta bryggplatser.
Nedan finner ni regler, kostnad samt ansökningsformuläret för den digitala nyckeln till sjösättningsrampens låssystem.

Det finns kategorier av digitala nycklar till sjösättningsrampen:

  1. Digital säsongsnyckel. Denna nyckel är endast avsedd för medlemmar i KMBK som har en fast bryggplats i KMBK marina. Den är inte tidsbegränsad, utan fungerar hela båtsäsongen.
  2. Periodisk digital nyckel. Denna nyckel är avsedd för övriga. Den ger access till sjösättningsrampen under vår och höst, men inte under tidsperioden 15 juni till 15 augusti.

Syftet med tidsbegränsningen är att undvika parkeringsproblem under högsäsongen eftersom KMBK endast har 180 parkeringsplatser till 400 bryggplatser.

Regler för sjösättningsrampen 

Överträdelser av dessa regler gör att KMBK kan återkalla behörighet till det digitala låssystemet.

  • Den digitala nyckeln är personlig och utlåning till andra personer är inte tillåten.
  • Sjösättningsrampens maxvikt är 1800 kg för båt inklusive trailer.
  • Rampen ska låsas direkt efter användning.
  • Respektera att det finns en räddningsväg över parkeringen som inte får blockeras.
  • Parkering av trailer är inte tillåten på området. KMBK medlemmar har möjlighet att parkera trailer på ängen mitt emot infarten till Hörviken. Övriga nyttjare måste tillgodose egen uppställningsplats till trailer.

Kostnad
Den administrativa kostnaden vid ansökan är 200 kr. Därefter är den årliga avgiften 100 per år och nyckel.

Betalning sker via Swishnummer: 123 685 0614.

Nyckeln gäller kalenderår, därefter förnyas access årligen och faktureras på sommaren för boende, och ihop med årsfakturan för KMBK medlemmar.
Maxtak för skadeståndsskyldighet är 5000 kr om man orsakar skada på rampen/bommen, exempelvis pga övervikt.

Övrigt
Beräknad handläggningstid är cirka tre arbetsdagar innan kod till digital nyckel skickas ut. Ladda ned appen innan så att du är färdig att aktivera den då aktiveringskoden skickas. Koden är endast giltig under 48h.
Observera att denna ansökan inte är ansökan om medlemskap hos KMBK/Båtunionen eller till båtplatskön.

Frågor gällande återlämning av nyckel och betalningar kontakta: kmbk.ekonomi@gmail.com 
Frågor gällande låssystemet kontakta: kmbk.lidkoping@gmail.comDu kan här betala din digitala nyckel direkt via swish nedan, OBS! Skickar du in din gamla fysiska nyckel så skall du inte betala denna avgift. 
Skriv in ditt namn i meddelandefältet. Startkostnad 200:- (därefter 100:- som faktureras vid betalning av medlemsavgift, detta för underhåll av ramp).Manual för Appen.

Apple

Android