Uppdaterad info: Långsamt wifi?

I år har vi fått mycket klagomål på att Wifi går långsamt. Vi har haft ute Tekniker som undersökt nätverket.
Tester har i dagarna gjorts och några antenner skall byta plats samt den på C-bryggan var ur funktion. Ny antenn är beställd.

Vi ber de som har Egna routrar med wifinätverk för 4G som ligger i båtarna att stänga av dessa om de inte används. Det finns även Apple TV/Chromecast som ligger och försöker ansluta till vårt nätverk. 

Sedan finns det andra orsaker som stör ut vårt Wifi-nätverket.
Ex: Nätverk från bostadshusen, GPS-Tracker, Larm som orsakar störningar. Men detta är inget vi kan göra något åt.


2017-07-13

Uppdaterat:

Accesspunkten på Brygga C samt E har bytts ut då de fungerade dåligt och hade brister. Nu sitter det uppdaterade 2,4 GHz samt 5 GHz antenner för snabbare wifi. Detta gör också att F bryggan skall fungera bättre.
Din enhet kommer automatiskt välja 5 Ghz systemet om den inte är för gammal.

Göta Älvbron stänger!

Fartygs- och båttrafik i Göta älv periodvis avstängd. Läs mer här: 170612 Trafiknytt sjöfarten götaälv

Bad förbjuden!

Det är absolut förbjudet att bada och leka ute vid piren och den flytbrygga som agerar som vågbrytare.
Detta eftersom den ligger mitt i farleden och risk för olyckor är stor.

 

Utesluten medlem!

På förekommen anledning till att båtplatser annonseras ut på Blocket och sociala medier har en medlem uteslutits ur föreningen.
Uthyrning av båtplats är ej tillåtet. All uthyrning av ej använd bryggplats administreras av föreningen.

Om ni inte tänker sjösätta i år, meddela båtplatsansvariga via mail. kmbk.batplats@gmail.com

Skaffa ryckdämpare

Hej alla medlemmar!
Vi har kontrollerat lite förtöjningar nu, och kunde konstatera att flera båtar saknar ryckdämpare mot bryggan.

Det är mycket viktigt att alla båtplatsinnehavare ser till att komplettera med detta omgående om det saknas, då detta avlastar brygginfästningarna.
Ryckdämpare eller förtöjningsfjäder är en billig investering och sparar dyrt underhåll av bryggorna.

Det är upp till varje medlem att ordna detta och vi ser att detta är klart så snart som möjligt!

Sen ber vi samtliga båtplats-ägare att frekvent se över sina förtöjningar fast om inte båten används.
Vi har redan uppmärksammat ett fall där en styrelsemedlem varit tvungen att ordna en medlems båt där förtöjningen var bristfällig.
Risk finns att både den egna båten och intilliggande skadas.

// Styrelsen

Vänerinformation!

Vi har tagit fram det bästa och mest använda sidorna vad det gäller väder och samlat dem på samma ställe. Klicka på ”Vänerinfo” uppe i menyn. Om ni har fler förslag på sidor eller information från appar som ni vill ha med på hemsidan, Kontakta mig via mail.

Wifi på bryggorna

Vårt Wifinätverk kommer åter att vara i drift någon gång under helgen Vecka 19.

Information från Svenska Sjö

Du vet väl om att man som medlem i KMBK automatiskt har en olycksfallsförsäkring i Svenska sjö? Man har också rabatt på deras båtförsäkringar. Läs mer här.

Lågt vattendjup

 

Vi avvaktar att dela ut båtplatser till Er som står i kö då vattendjupet är lågt.

Det behövs göras internförflyttningar först för att anpassa så så många som möjligt kan få plats.

Arbetet pågår med mätning av platser.