Infobrev September 2023

Hej KMBK medlemmar!

Denna båtsäsongen är för de flesta av oss över. Nu återstår bara att putsa och förbereda pärlan för vintern. Men, kanske är det också tid att fundera över nästa säsong? Kommer ni att använda er båtplats kommande säsong? Ska ni hyra ut eller kanske rent av säga upp båtplatsen?
Det är ett stort tryck efter båtplatser i vår marina och tidiga beslut underlättar för alla inblandade.

Jag lovade i mitt förra mail att komma med lite information om arbetsläget med Y-bommarna. Tyvärr måste jag meddela att jag inte har det, annat än att arbetet med Y-bommar för tillfället har lagts på is. Anledningen är att det dykt upp frågor kring arrendet som gör att investeringar av denna storleken tillsvidare behöver bordläggas. Jag hoppas kunna komma med mer information framöver.

I stället tänkte jag passa på att informera om nya rutiner gällande båtplatshanteringen och faktureringen kommande säsong.
Som ni kanske kommer ihåg från mitt informationsbrev i juni, så blev båtplatsfördelning väldigt försenad i år. Den enskilt största orsaken var ovanligt många obetalda eller sent betalda fakturor. Detta ledde i sin tur till att vi först i ett väldigt sent skede hade koll på vilka båtplatser vi hade att hantera och vilka medlemmar som var kvar. Det påverkade i sin tur också nattvaktslistan negativt, som blev en aningen rörig efter alla sena ändringar.

Våra rutiner hittills har i stort byggt på att alla båtplatsägare fått sina fakturor vid årsskiftet och de som velat hyra ut sin plats kommande säsong, enbart betalat medlemsavgiften och bryggfondsavgiften. Det har i princip varit vårt sätt att kunna se vem som velat ha sin båtplats under året och vem som velat hyra ut. När då fakturorna förblev obetalda hamnade vi som ni säkert förstår i ett ovisst läge.

Inför säsongen 2024 har vi därför sett över hur vi på ett snabbare och effektivare sätt ska kunna lösa detta. Nedan beskriver jag den nya rutinen som jag hoppas ska lösa läget.
Jag vädjar till er att vara observanta på när fakturorna ska betalas. Det är för de allra flesta ett fast datum – 15 februari. Misstänker ni att ni saknar fakturan innan dess, så hör av er till oss omgående. Vi skickar normalt ut fakturan en månad innan den förfaller.

Uppdatera era nya mailadresser hos oss och kontrollera era spamfilter/skräppostkorgar. Det är viktigt eftersom utskicken i första hand sker via mail. Observera att fakturorna från KMBK skickas via Bilecta.
Vi tjänar alla på att ha en bra planering så tidigt som möjligt. Inte minst våra köande medlemmar, som i tid behöver veta hur de ska göra inför kommande säsong.

Styrelsen har därför beslutat att vi ska tillämpa en ny rutin framöver. Tanken är att man aktivt måste meddela om man avser göra några förändringar under året och att det ska ske senast vid årsskiftet. Vi frångår alltså de tidigare rutinerna, att delbetala den ordinarie fakturan om man vill hyra ut sin båtplats.
För att tydligare beskriva hur det ska gå till har jag kategoriserat medlemmarna enligt nedan. Läs igenom alla kategorier och fundera på vilken som passar er bäst:

Medlem med aktiv båtplats
• Om ni avser använda er båtplats under kommande säsong, behöver ni bara invänta fakturan som kommer att skickas ut den 15 januari. Sista betalningsdatumet är 15 februari. Dessa medlemmar behöver under säsongen delta vid arbetsdagen och nattvakten. Information om dessa dagar kommer att skickas ut på både mail och finnas på vår hemsida.

Medlem med vilande båtplats
• Avser ni däremot inte att använda er båtplats under kommande säsong, utan önskar vara en så kallad – vilande medlem, behöver ni senast 31 december meddela oss detta via mail till kmbk.batplats@gmail.com. Fakturan kommer då bara att innehålla medlemsavgiften och bryggfondsavgiften. Fakturan kommer att skickas ut den 15 januari och sista betalningsdatumet är 15 februari. Denna medlem behöver varken vara med på arbetsdagen eller delta under nattvakten. Detta under förutsättning att beskedet meddelats i tid! KMBK kommer därefter att hyra ut båtplatsen under säsongen. Skulle det uppstå situationer då ni i ett senare skede inser att ni behöver hyra ut er båtplats, så kan det gå att lösa ändå. Men, vi kan då

inte garantera att båtplatsen går att hyra ut på en gång, vilket gör att ni kommer att få betala full avgift tills båtplatsen är uthyrd samt att ni kan behöva vara med på arbetsdagen. Jag vill också påminna om att KMBK stadgar medger att man är vilande (hyr ut sin bryggplats) under max 5 år.

Uppsägning av båtplats
• Känner ni att det kanske är dags att säga upp er båtplats, vore vi tacksamma om ni kunde ge oss besked senast 31 december. Fyll då i blanketten ”UPPSÄGNING AV BÅTPLATS”, skriv under och maila den till kmbk.batplats@gmail.com. Skicka därefter den underskrivna blanketten till KMBK postadress. Även här går det att meddela oss vid ett senare tillfälle, men då kan det dröja innan transaktionen kan slutföras.

Medlem i båtplatskön
• Till medlemmar i båtplatskön kommer fakturan att skickas ut den 15 januari. Sista betalningsdatumet är 15 februari. KMBK kontaktar personligen de medlemmar som blir erbjuden en ”fast” bryggplats alternativt en hyresbryggplats. Blir man erbjuden en ”fast” bryggplats under säsongen behöver man närvara vid både arbetsdagen och nattvakten. Blir man erbjuden en ”hyresbryggplats” behöver man enbart närvara vid bryggvakten. Information om dessa kommer att skickas ut på både mail och finnas på vår hemsida.

Uppsägning av båtplatskön
• Ni som idag står i båtplatskön, men inte längre önskar stå kvar, vill vi gärna ha besked av senast 31 december till vår mail kmbk.batplats@gmail.com. Meddela även om ni inte längre önskar vara kvar som medlem i KMBK. Ni blir då borttagna från kölistan och kommer inte att få någon faktura.

Passiv medlem i båtplatskön
• Ni som idag står i båtplatskön, men inte behöver en bryggplats under kommande säsong, vill vi gärna ha besked från senast 31 december till vår mail kmbk.batplats@gmail.com. Ni kommer att få fakturan den 15 januari. Sista betalningsdatumet är 15 februari. Ni behåller er plats i kön inför säsongen därpå.

Den interna båtplatskön
• Medlemmar i KMBK med ”fast” bryggplats som önskar byta bryggplats, exempelvis på grund av en förändring av båtstorleken, behöver meddela detta så snart som möjligt till vår email kmbk.batplats@gmail.com. Det gäller både önskemål om större och mindre bryggplats. Vår ambition är att ha en anpassad fördelning av bryggplatserna i förhållande till båtstorlek. Det gör dels att NI får en avgift som är bättre anpassad till er båtstorlek, men även att vi får en jämnare och rättvisare fördelning av bryggplatserna i marinan. Jag vore dock tacksam om detta inte sker i form av framtida spekulation utan sker först när behovet dyker upp. Vi gör alltid vårt bästa för att lösa uppkomna lägen för våra medlemmar.

Som ni ser ovan är det tre datum som är viktiga att känna till: 31 december behöver vi ha besked från er, den 15 januari skickas fakturorna ut och den 15 februari måste fakturorna vara betalda.

Bryggplatskontrakten för köande medlemmar som blivit erbjudna fasta bryggplatser och fakturor för säsongens hyresbryggplatser kommer att skickas löpande efter att fördelningen påbörjats. Jag hoppas att detta kan påbörjas under mars.

Vi är väldigt få som försöker få det här att fungera, samtidigt som vi har 400 båtplatser att hantera. I dagsläget har vi ingen automatisk påminnelsefunktion, utan vi får ett väldigt tidsödande manuellt jobb med påminnelser som vi helst undviker. En vädjan till er alltså – memorera och respektera datumen ovan.

Vi ska även försöka se över rutinerna med vaktlistan inför kommande säsong, så att vi kan få en tillgänglig och aktuell vaktlista med löpande uppdateringar vid behov. Exakt hur det blir återkommer jag till.

Med vänlig hälsning, på uppdrag av styrelsen Bogdan Löwdin
Båtplatsansvarig