Tamparna är återstälda

Ordningen är återställd, Aktertamparna som försvann från en båtplats är tillbakalämnade.

Om det är ett misstag eller samvetsfråga låter vi vara osagt.