Problem låset till bommen?

Har du problem att låsa upp när ni skall sjösätta?

Här är tänkbara fel som kan uppstå.

  1. Att ni har en föråldrad version av appen i er telefon. Uppdatera till senaste och prova igen
  2. Ni har bytt telefon och vi behöver då skicka ut en ny kod till er. Den gamla appen måste tas bort på gamla mobilen innan man använder den nya koden.
  3. Ni som inte är medlemmar har inte tillgång till rampen på sommartid.Vi måste administrera nya medlemmar och koder till er som bytt telefon  via en dator, så det är inte alltid vi har möjlighet till detta direkt eller samma dag.

Manualer till appen hittar ni här.

Apple

Android