Ytterligare bränslestölder

Ytterligare bränslestölder har inatt skett på Djurgårdsudde i flertalet båtar.
Vi ber er vara extra vaksamma för att förhindra detta hos oss.

Det är främst från styrpulpeten där de skär av slangarna och tar hela dunken med sig.