Nya fiskeregler

HaV har tagit beslut om utökat fredningsområde och ändrade fiskebestämmelser i Vänern för ökat skydd av Gullspångslax. Reglerna börjar gälla den 1 oktober.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, remitterade den 25 augusti ett förslag till ändrade fiskebestämmelser om ett utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern, genom ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. Nedan följer en sammanfattning av de bestämmelser som beslutats, efter synpunkter från bland andra länsstyrelser, miljöorganisationer, fiskets organisationer samt privatpersoner.

Bestämmelserna gäller från och med den 1 oktober 2021.

Fredningsområdets utformning och mer restriktiva fiskebestämmelser kvarstår, såsom presenterade i remissen. Länsstyrelsernas möjlighet att ge tillstånd till fiske med vissa metoder, har reviderats efter inkommande synpunkter till att även omfatta de som är innehavare av ett fiskevatten.

Läs hela artikeln.