Ny bränslepump

Tankbryggan har nu fått en ny bränslepump. Den nya pumpstationen kan distribuera både bensin och diesel samtidigt, man behöver nu inte vänta på att den andra kunden skall tanka färdigt. Pumpen har även ett snabbläge så om man ska tanka mycket så kan man öka flödet.

Nya fiskeregler

HaV har tagit beslut om utökat fredningsområde och ändrade fiskebestämmelser i Vänern för ökat skydd av Gullspångslax. Reglerna börjar gälla den 1 oktober. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, remitterade den 25 augusti ett förslag till ändrade fiskebestämmelser om ett utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern, genom ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i … Läs mer

Arbetar du med båten?

Källa: https://miljoskaraborg.se/Nyheter/haller-du-pa-och-jobbar-med-din-bat/ Håller du på och jobbar med din båt? Det finns en hel del saker du som båtägare kan göra för att skydda sjöarna och haven från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan. Den som ansvarar för hamnen och även du som båtägare har ett stort ansvar för att inte förorena vattnen vid hamnen … Läs mer