Årsmöte

Årsmöte: Årsmötet kommer pga rådande situation av Covid 19 även i år hållas digitalt. Tiden för mötet är 28/2 kl 19:00. En digital länk kommer att presenteras här ca 1h innan mötet börjar. Motioner som önskas behandlas på årsmötet under § 8 skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 2022-02-05.   Agenda Årsmöte 2022 Kållandsö Marina Båtklubb … Läs mer

Valberedningen

Valberedningen söker medarbetare just valberedningen. Vill du hjälpa till? Kontakta Håkan Treijner på 073-2450640